mlodzi-na-proguProgram MŁODZI NA PROGU jest dziełem osób zaangażowanych w Szkołę Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Diecezji Gliwickiej (SNE) i jest przeznaczony do pracy z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania (w wieku ok. 15 – 17 lat). Jego celem jest ewangelizacja młodych, a w konsekwencji budowanie wśród nich środowiska wiary opartego na Ewangelii przez wprowadzanie do już istniejących lub tworzonych grup parafialnych dla młodzieży.
Program ten jest oparty na kerygmacie i składa się z 22 spotkań pomyślanych jako propozycja pracy z młodzieżą w całym roku szkolnym, zarówno przed, jak i po Bierzmowaniu.

 

Jest też próbą odpowiedzi na wątpliwości, które przeżywają młodzi:

 • działania Boga w naszym życiu,
 • realności osoby Jezusa,
 • skuteczności Słowa Bożego,
 • doświadczenia przebaczenia,
 • otrzymania akceptacji i miłości.

Spotkania w ramach Programu odbywają się w parafiach, ponieważ to właśnie parafia jest środowiskiem wzrostu, czyli Kościołem w miniaturze. Każdy potrzebuje zakorzenienia i identyfikacji, stąd przeżywanie wiary także wymaga stałego i jasno określonego miejsca.
Należy również zaznaczyć, iż wielkie znaczenie dla dojrzewającej młodzieży ma grupa rówieśnicza. W związku z tym zaproponowano ją jako naturalny sposób przekazywania wiary. Bo to właśnie mała grupa stwarza możliwości podejścia bardziej osobistego i angażującego młodych. Wewnątrz niej dokonuje się również proces budowania wiary poprzez proste świadectwo animatora.
Niezbędnym elementem dbałości o rozwój wiary u młodzieży jest współpraca z ich rodzicami, dlatego w ramach Programu opracowany został zestaw spotkań przeznaczony dla rodziców. Jego celem jest doprowadzenie także rodziców do osobistego spotkania z Jezusem oraz zwrócenie ich uwagi na sposoby towarzyszenia młodym w rozwiązywaniu ich problemów.

SPOTKANIA

Każde spotkanie składa się z trzech części A, B, C: (z małymi wyjątkami)
A. prezentacja tematu spotkania (spotkanie ogólne przeznaczone dla wszystkich uczestników i prowadzących),
B. rozszerzenie i zastosowanie prezentowanego tematu w życiu (spotkanie w małych grupach wraz z animatorem),
C. kontynuacja tematu w oparciu o Słowo Boże i modlitwę (Minuty przed Bogiem – w skrócie MPB, jako samodzielna praca przeznaczona na każdy dzień tygodnia).

PROGRAM

Cały program to 3 części:

 1. podręcznik dla lidera (obejmujący cały program, spotkania A, B, C i spotkania dla rodziców D oraz w przyszłości ewaluacja tych spotkań E),
 2. podręcznik dla animatora (obejmuje tylko spotkania B, czyli spotkania w małych grupach),
 3. notatnik uczestnika (służący jako lista obecności uczestnika oraz zachęta do modlitwy osobistej ze Słowem Bożym w tematach spotkań).

REKOLEKCJE

Cały program obejmuje ponadto wyjazdy rekolekcyjne, które treściami i doświadczeniem wpisują się w cykl spotkań MŁODYCH NA PROGU:

 • Rekolekcje Spotkania, których celem jest odkrycie Jezusa jako Osoby i osobiste z Nim spotkanie,
 • Rekolekcje Środowiska, których celem jest zaproszenie Jezusa – Mesjasza do aktualnych sytuacji życiowych (przeznaczone dla osób wchodzących lub będących w młodzieżowych grupach parafialnych, po przyjęciu sakramentu Bierzmowania).
 • Rekolekcje Królestwa, których celem jest dalsze formowanie ludzi, którzy pragną posługiwać we wspólnocie.

Źródło: http://ne.kuria.gliwice.pl/mlodzi-na-progu

Oficjalna strona programu: www.mlodzinaprogu.pl

Wszelkie pytania dot. funkcjonowania programu w naszej diecezji można kierować na adres mnp.tarnow@gmail.com