„W starożytności i w wiekach średnich, ALEGORIA to miejsce snu bogów, gdzie czekają, aby ze…

Zapraszamy w podróż, która pomoże umocnić tożsamość nadaną ci przez Boga. Będzie wiele wspólnej modlitwy,…

Już po raz trzeci zapraszamy na Exodus Męskiego Serca! WYDOBYTY Z WODY Wj 2,10 Weź…

Trwa budowa Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych. Teren pod budowę został wyznaczony na Cmentarzu Komunalnym w…

Misje Święte i Tydzień Maryjny w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Proboszcz Bazyliki Katedralnej w Tarnowie…

NA FALI MIŁOSIERDZIA to cykl comiesięcznych Mszy Świętych połączonych z konferencją tematyczną i adoracją z…