19-go grudnia w Mościckim Ośrodku Szkoleniowo – Terapeutycznym odbyło się I Forum Animatorów Nowej Ewangelizacji Diecezji Tarnowskiej.