Trwa budowa Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych. Teren pod budowę został wyznaczony na Cmentarzu Komunalnym w Tarnowie Mościcach przy ulicy Czarna Droga, przy kwaterze 95. Inicjatorem akcji jest SPES – Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych – Tarnów, autorem projektu natomiast jest prof. Jacek Kucaba, opracowanie architektoniczne arch. Piotr Dobrowolski.

Miejsce Pamięci będzie spełniało dwie funkcje:
– grobowca, w którym chowane będą dzieci pozostawione w tarnowskich szpitalach;
– symbolicznego miejsca pamięci dla rodziców, którym nie było dane pochować swojego dziecka.

Wewnątrz postumentu Miejsca Pamięci będzie możliwość umieszczenia – po wcześniejszym uzgodnieniu z komitetem – tabliczek z imionami utraconych dzieci.

Wszystkich, którzy zechcą wesprzeć realizację tej inicjatywy prosimy o wpłatę na konto:
SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI ŚW. JÓZEFA W TARNOWIE
ul. Zbylitowska 5, 33-101 Tarnów
PKO BP 10 1020 4955 0000 7602 0207 1637
Z dopiskiem „DZIECI UTRACONE”

Ponadto 21 X 2017 r. odbędzie się pochówek dzieci martwo urodzonych, pozostawionych w tarnowskich szpitalach oraz poświęcenie Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych.

Na godz. 11.00 zapraszamy do kościoła w Tarnowie Mościcach, ul. Zbylitowska 5, gdzie zostanie odprawiona Msza św. w intencji rodziców, którzy stracili dziecko w wyniku: choroby, poronienia, aborcji, porodu przedwczesnego lub w inny sposób doświadczyli śmierci dzieci. Mszy św. przewodniczyć będzie bp Andrzej Jeż. Przed Mszą św. będzie można napisać, na specjalnie przygotowanych karteczkach, imiona zmarłych dzieci, które zostaną złożone na czas Mszy św. przed ołtarzem głównym, a po nabożeństwie do mogiły zbiorczej na cmentarzu.

Uroczystości na cmentarzu rozpoczną się o godz. 12.00. Spotykamy się przy kaplicy cmentarza w Tarnowie Mościcach ul. Czarna Droga, skąd uroczyście przejdziemy na Miejsce Pamięci Dzieci Utraconych, które poświęci bp A. Jeż. Przed pochówkiem odczytane zostaną imiona dzieci utraconych, które rodzice udostępnili komitetowi.

Do udziału w ceremonii zaproszono również przedstawicieli innych związków wyznaniowych, działających w Tarnowie. Koszt pochówku zostanie pokryty ze środków budżetowych Miasta Tarnowa.

Zachęcamy rodziców, aby przynieśli znicze, symbolizujące pamięć o swoich dzieciach, które zapalimy przy mogile zbiorczej. Wciąż też czekamy (do 19 X) na imiona dzieci z datą ich śmierci i tygodniem ciąży, w którym rodzice doświadczyli straty. Zostaną one odczytane w czasie pochówku, a także wpisane do wirtualnej Księgi Pamięci znajdującej się na stronie komitetu. Imiona dzieci można przesyłać przez wiadomość na profilu fb: https://www.facebook.com/dzieciutracone/ lub przez tę stronę – zakładka kontakt http://www.dzieciutraconetarnow.pl/kontakt

Więcej na http://dzieciutraconetarnow.pl/

© 2014 Wydział ds. NE Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
Znajdź nas: