Evangelii Gaudium

Nasza inspiracja i radość, która nam się udziela, czyli ADHORTACJA APOSTOLSKA Ojca Świętego Franciszka
„O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie”

Tekst adhortacji (vatican.va)

Ziemia Świętych i Błogosławionych

Chcemy współdziałać i wyruszyć w drogę, ze wszystkimi wspólnotami Naszej Diecezji – aby doświadczyć słodkiej i pocieszającej radości ewangelizowania.
Diecezja Tarnowska

Zadania.

1. Działalność Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji, prowadzona jest przy współpracy z innymi Wydziałami i Instytucjami Kurii Diecezjalnej.

2. Pracami Wydziału kieruje dyrektor oraz świecki asystent mianowani przez Biskupa Tarnowskiego. .

3. Pośród specyficznych zadań Wydziału należy wymienić:

 • pogłębianie teologicznego i duszpasterskiego znaczenia nowej ewangelizacji;
 • promowanie i popieranie, we współpracy z Zespołem ds. Nowej Ewangelizacji KEP, studium, szerzenia i wprowadzania w życie papieskiego Magisterium odnoszącego się do tematów związanych z nową ewangelizacją;
 • upowszechnianie, inspirowanie i wspieranie inicjatyw związanych z nową ewangelizacją, realizowanych w różnych wspólnotach parafialnych i lokalnych, i promowanie nowych, z udziałem sił obecnych w Instytutach Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeniach Życia Apostolskiego, jak również w stowarzyszeniach wiernych i w nowych wspólnotach;
 • formowanie liderów nowej ewangelizacji, wspieranie wspólnot, ruchów i grup parafialnych w ewangelizacji, prowadzenie kursów, rekolekcji, warsztatów i szkoleń przygotowujących praktycznie do głoszenia Ewangelii.
 • studiowanie i wspieranie wykorzystywania nowoczesnych form przekazu, jako narzędzi nowej ewangelizacji; szukanie nowych form i środków wyrazu dla głoszenia Ewangelii.
 • promowanie posługiwania się Katechizmem Kościoła Katolickiego jako zasadniczym i pełnym wykładem treści wiary dla ludzi naszych czasów.
 • organizowanie wydarzeń ewangelizacyjnych: kongresów, sesji, rekolekcji w poszczególnych miastach, dekanatach i parafiach diecezji.
 • przygotowywanie ekip ewangelizacyjnych gotowych do podjęcia dzieła ewangelizacji w danych środowiskach czy parafiach (kapłan i świeccy)
 • przygotowywanie i realizacja projektów pastoralnych i ewangelizacyjnych dla różnych środowisk.
 • organizacja i koordynowanie wydarzeń ewangelizacyjnych podczas wakacji – w górach, na szlakach, w miejscach wypoczynkowych, na placach, rynkach, parkingach, plażach itp.
 • stworzenie swoistego Centrum Ewangelizacji (Inkubator Wiary)
 • prowadzenie strony internetowej i tworzenie bazy danych oraz roztropna i kompetentna obecność w cyberprzestrzeni.
 • monitorowanie i weryfikacja propozycji ewangelizacyjnych oraz związanych z nimi zapraszanych ewangelizatorów