„W starożytności i w wiekach średnich, ALEGORIA to miejsce snu bogów, gdzie czekają, aby ze snu śmierci obudzić się znów do życia w czasach stosowniejszych. I w ten sposób otworzyć przed Europą jej „trzeci świat” romantycznej wyobraźni” (C. S. Lewis).

To nas interesuje! Duchowy świat i jakby świecki – pogodzenie tych wymiarów. Alegoria relacyjna (więzi, spotkanie) przyciąga, następnie duchowa (sens, normy) formuje. Gdzieś „pomiędzy” toczy się twórczy dialog, wymiana wartości i idei – tym jest przecież ALEGORIA.
Bowiem greckie słowo „ALEGORIA” zawiera w sobie dwa elementy : „allo” – „inny” oraz „agoreuo” – „przemawiać na placu (areopag), inaczej: zgromadzenie, wymiana myśli” i „postawić na placu (rynek), handel, wymiana dóbr”.
Jeśli Europa, Polska, Małopolska, Tarnów mają się obudzić ze snu i wejść w czasy stosowniejsze – potrzebują ludzi, którzy będą łączyć, a nie dzielić. Szanując się, spotykając się ze sobą, słuchając się nawzajem, wymieniając myśli i idee – dialogując. Będąc razem, tworząc coś wspólnie.
Pragniemy, aby takim miejscem była nasza ALEGORIA. To może być także Twoje miejsce!
Biblioteka, klub, kawiarnia, koncerty, debaty, warsztaty, kursy, eventy, konferencje, sympozja, seminaria, wystawy, prelekcje, wykłady, projekcje – oto nasze narzędzia – na razie na 290 m²!

ALEGORIA ma być SpoTKANIEm (by „tkać” więzi między ludźmi)
i WyDARzeniem (by się „obdarowywać” nawzajem)
oraz
podpowiadać: PO CO I JAK ŻYĆ?
Budować jedność w różnorodności.
+Takie cele stawia przed sobą Miejsce i Fundacja ALEGORIA+

Wesprzyj nas:

Fundacja ALEGORIA

Plac Kazimierza 5, 33-100 Tarnów
Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. 66175000120000000038673882
KRS 0000694663 | NIP: 8733263886 | REGON: 368255210
Tel. 607 753 639
Mail: kontakt@alegoria.org

www.alegoria.org

© 2014 Wydział ds. NE Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
Znajdź nas: