ZAPROSZENIE na kolejną edycję SEMinarium Ewangelizatorów Nowych – SEMEN

DOTYCZY: Księży proboszczów, wikariuszy, duszpasterzy, katechetów, sióstr zakonnych, kleryków, katechetów świeckich, liderów wspólnot, animatorów, każdego, kto pragnie ewangelizować. Najlepiej kilku przedstawicieli danej społeczności parafialnej czy wspólnot w parafii.
Pierwszy moduł Seminarium Ewangelizatorów Nowych – SEMEN odbędzie się w dniach 7-9 października 2016 roku, w pomieszczeniach klasztoru SS. Kanosjanek w Gosławicach koło Tarnowa. Koszt tego modułu wynosi z noclegiem i wyżywieniem 150 zł od osoby. Zapisy do 5 (środa) października włącznie, koniecznie poprzez formularz zgłoszeniowy: http://www.nowaewangelizacja.diecezja.tarnow.pl/semen-rekrutacja/

EKSPLIKACJA:
Zapraszamy na II Edycję cyklicznego wydarzenia – Seminarium Ewangelizatorów Nowych – SEMEN. Nazwa jest swoistym akronimem utworzonym z początkowych liter nazwy wydarzenia: SemEN. Jednocześnie wiemy, że SEMEN znaczy ZIARNO, które jest „początkiem”, ale niesie w sobie potężny potencjał „całości”. Tym jest też KERYGMAT – pierwszym głoszeniem orędzia o Bożej miłości, która w Jezusie Chrystusie uwalnia nas z niewoli grzechu i zaprasza do wyjątkowej relacji w Duchu Świętym z Bogiem jako Ojcem. Zanim bowiem przychodzi systematyczna katecheza, czyli metodyczny wykład wiary – tak bardzo potrzebny na kolejnym etapie wzrastania w wierze, najpierw potrzebne jest nawiązanie relacji z Osobą Jezusa Chrystusa, który nie jest ideą, doktryną czy legendą – jest Wydarzeniem jest Spotkaniem – jak napisał Benedykt XVI. Zwykle – ta pierwsza ewangelizacja – dokonywała się w rodzinie. Teraz się to zmienia.
Seminarium adresowane jest do każdego, kto pragnie doświadczeniem wiary we wspólnocie dzielić się z innymi. Doświadczenie Boga, to – jak napisał wspomniany Benedykt XVI – doświadczenie miłości. Jest więc ono przekazywalne we wspólnocie. Chcemy także się uczyć, jak w sposób praktyczny i twórczy to doświadczenie oddać. Spodobało się bowiem Bogu przez banalne „głupstwo głoszenia słowa zbawić ludzi”, a zaprosił On do tego każdego wierzącego. Ważne jest tu zatem świadectwo osobistego życia z Bogiem na co dzień. To świadectwo – jak napisał bł. Paweł VI – jest pierwsze w ewangelizacji. Potem jest dialog. Będziemy się więc uczyć, jak w praktyczny sposób dawać owo świadectwo wierze, a także w jaki sposób nawiązywać ewangelizacyjny dialog ze współczesnym człowiekiem. Dowiemy się także jak rozpoznawać i zastosować adekwatną wizję ewangelizacji, a także właściwy model duszpasterstwa w danej parafii.

MODUŁY TEJ EDYCJI:

7-9.10.2016
18-20.11.2016
24-26.02.2017
28-30.04.2017

© 2014 Wydział ds. NE Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
Znajdź nas: