“Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferia świata potrzebujące światła Ewangelii.”

— Evangelii Gaudium 20

Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Józefa

Celem funkcjonowania Szkół Nowej Ewangelizacji jest odpowiedzieć na wezwanie Jezusa, który posyła, by nieść Ewangelię aż po krańce ziemi, formując nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji Trzeciego Tysiąclecia. Celem końcowym jest stworzenie szkoły ewangelizacji przy każdej katolickiej parafii. Tworzyć je, aby parafie nie tylko były miejscami kultu, lecz także by stawały się stołem, na którym podaje się chleb Słowa Bożego, by Kościół był ewangelizowany i ewangelizujący.

ornament1

Domowy Kościół

Gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie. Pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

ornament1

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM)

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to wspólnota młodych ludzi, którzy pragną zbliżyć się do Boga przede wszystkim poprzez działanie. Chcemy poprzez formację kościelną i ludzką kształtować się na dojrzałych chrześcijan i dojrzałych obywateli.

ornament1

Mężczyźni Świętego Józefa

Mężczyźni Świętego Józefa to sieć mężczyzn, którzy pragną w swoim życiu duchowym czegoś więcej. To mężczyźni, którzy: szukają Pana, starają się służyć potrzebom innych zamiast szukać władzy i przywilejów, trwają w Bożej mocy, odkrywają radość życia według Bożego planu.

ornament1

Droga Neokatechumenalna

Droga Neokatechumenalna ma pomagać ludziom w odkrywaniu istoty Chrztu świętego, której w zlaicyzowanym świecie chrześcijanie często nie mają okazji doświadczyć. Wychodzi też naprzeciw oczekiwania na głęboką chrześcijańską formację dorosłych w dzisiejszym społeczeństwie, coraz bardziej zdechrystianizowanym.

ornament1

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, jest ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to zróżnicowany zespół osób i grup podejmujący różne działania, często od siebie niezależne i o różnorodnym charakterze.

ornament1

Wspólnota Synaj – Tarnów

Wspólnota Synaj łączy osoby dorosłe, które chcą się rozwijać przez wspólnotową modlitwę, katechezę i rozważanie Słowa Bożego. Inicjatywa wspólnych spotkań powstała w gronie osób, które zapragnęły regularnej formacji.

ornament1

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”

Katolicka wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna, która narodziła się w 1992 r. we wsi Stryszawa-Siwcówka, koło Suchej Beskidzkiej, w województwie małopolskim, gdzie mieści się jej główna siedziba – „Wzgórze Miłosierdzia” Centrum Ewangelizacji i Modlitwy. Wspólnota rozwija się dzięki łasce Ducha Świętego, który daje nam moc do osobistego nawrócenia i służby dla zmartwychwstania innych.