Nowa inicjatywa Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji, małżeństw z Domowego Kościoła i Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Józefa.

„Wynajmij M3 Świętym! – czyli domowe korepetycje z Miłości”

Definicja Synodu na nasz użytek to: „zejść się, aby razem iść, odczytując znaki czasu”.
Pragniemy, by w domach rodzin naszej diecezji zeszli się razem małżonkowie, którzy żyją już w niebie i ci, którzy żyją jeszcze na ziemi. Ufamy, że to spotkanie będzie inspiracją dla każdej rodziny, a przez nie dla naszej diecezji, do odczytania znaków czasu dla Kościoła, który jest w Tarnowie.

M3 czyli: Miłość – Martin – Małżeństwo, to pragnienie tarnowskich karmelitanek, które podejmujemy, aby relikwie świętych małżonków Ludwika i Zelii Martin (rodziców św. Teresy z Lisieux) pobudzały małżeństwa do świętości.

ZASADY:
1. Relikwie wraz z wizerunkami świętych przebywają u jednej rodziny kilka dni (do uzgodnienia z parą przejmującą relikwie świętych małżonków).
2. Para goszcząca relikwie zaprasza małżeństwo, które ma je przejąć, na symboliczną kawę i ciastko. 🙂
3. Podczas rozmowy małżonkowie zapisują (w towarzyszącym relikwiom zeszycie) propozycje tematów / problemów wartych podjęcia podczas V Synodu Diecezji Tarnowskiej.
4. Po wspólnej krótkiej modlitwie relikwie przekazywane są następnej parze.
5. Po przybyciu do domu wizerunki świętych i relikwie umieszczamy w godnym miejscu, a domowników zapraszamy do przeżycia tych dni w sposób wyjątkowy.
6. Relikwiom towarzyszą materiały zawierające życiorysy świętych, krótkie modlitwy i propozycje rozważań.

Zapraszamy zatem wszystkie małżeństwa naszej diecezji do kontaktu i wpisania się w kolejkę oczekujących na przyjęcie świętych małżonków.

Święci Zelio i Ludwiku Martin – módlcie się za nami!

© 2020 Wydział ds. NE Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
Znajdź nas: