Misje Święte i Tydzień Maryjny w Bazylice Katedralnej w Tarnowie.

Proboszcz Bazyliki Katedralnej w Tarnowie Ks. dr Adam Nita serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Misjach Świętych i Tygodniu Maryjnym w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. W ramach tego tygodnia, prócz nauk misyjnych i nabożeństw stanowych, odbędzie się również m.in. koncert ewangelizacyjny „Jezus w Centrum” prowadzony przez Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie. Szczegóły na załączonych plakatach.

© 2014 Wydział ds. NE Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
Znajdź nas: